Jen zhruba třetina rodičů se svými dětmi před nástupem do školy pravidelně pracuje. Přitom nepřipravené děti a jejich rodiče se mohou v 1. třídě potýkat s velkým handicapem a dítě musí hodně dohánět. To je pro děti i rodiče často stresující. Proto je lepší s přípravou u předškoláků začít hned na podzim, stačí pak pět minut čtyřikrát v týdnu. Rodičům s přípravou mohou pomoci Předškolákovy týdeníčky od lékařky Jany Martincové, kterou k vytvoření publikací předškolní výchovy motivovala výchova syna s ADHD.

Z opakovaných anket na portálu Babyonline.cz, který navštěvují především matky zajímající se o vzdělání svých dětí, vyplývá, že v předškolním roce se svým dítětem pravidelně pracuje jen 29 procent rodičů. Oproti roku 2016 je to navíc pokles téměř o polovinu.


„Někteří vůbec netuší, že se to dělá, což byla i má situace u prvního dítěte. Další mají pocit, že je to úloha pouze školky. Nebo jsou tak vytížení, že nemají na dítě čas a nemají ani energii se o to zajímat. Také se bojí, že to může být složité, že by to nezvládli,“ vypočítává autorka předškolní přípravy. A rovnou dodává, že u předškolní výchovy pomocí Předškolákových týdeníčků mohou být rodiče naprosto v klidu, zabere to pouze čtyřikrát týdně 5 minut. Publikace jako jediná na tuzemském trhu kompletně připraví dítě do školy, aniž by rodič potřeboval cokoliv dalšího.

Pokud dítě přichází do školy nepřipravené, musí podle zkušeností pedagogů překonávat velký handicap a místo radostného přijímání nových informací, znalostí a dovedností musí dohánět to, co mělo zvládnout bez stresu v předškolním roce. Podle učitelky Ireny Košutové, která pro portál Babyonline.cz vytvořila videa předškolní přípravy, do školy často nastupuje s vadou řeči až polovina dětí. Někteří učitelé pak musí dokonce třídu rozdělit na dvě části a s tou nepřipravenou vše dohánět v průběhu prvního ročníku.

Co vlastně zahrnuje předškolní příprava?

„Předškolní příprava je opravdu celoroční, komplexní záležitost, kdy rodič v poměrně krátké době systematicky a od nejjednoduššího k nejsložitějšímu s dítětem hravou formou zopakuje vše, s čím se šestileté dítě doposud v životě setkalo,“ vysvětluje autorka, která úkoly v Předškolákových týdeníčcích sestavila společně s odborníky. Kromě psycholožky a učitelek základních a mateřských škol se na publikaci podílela také speciální pedagožka, která dohlížela na to, aby zejména grafomotorická cvičení byla správně poskládána dle vývoje předškolního dítěte.

Dítě si opakováním znalostí vytvoří logické vazby a souvislosti. „Vždy říkám, že jednotlivé dílky puzzle si v hlavičce spojí do obrázku. Právě proto pak takové dítě reaguje velmi rychle na jakoukoliv otázku, řešení problému, kdy se mu v té hlavičce nastíní možná cesta. Nové situace ve škole i životě se pro něj stanou hravou výzvou, kterou začne řešit stejně jako ty zábavné úkoly z přípravy. Není to pak pro něj nepřekonatelný problém, u kterého se rozpláče, jak se některým dětem ve škole opravdu stává,“ doplňuje Martincová, jejíž předškolní výchovou už prošlo přes 20.000 dětí.

Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky jsou souborem čtyř sešitů. V jednom si dítě procvičí grafomotoriku, cviky k uvolnění ruky a správné držení tužky. Další jsou zaměřené na pohybovou a tělesnou zdatnost a praktické znalosti, jako jsou hygienické návyky, zdravé stravování, poznávání času, ale třeba i zásady chování. Nechybí ani sešit, který rozvíjí mentální stránku dítěte a nabízí logické a paměťové úkoly, úkoly na procvičení jednoduchého počítání či výslovnosti.

K tomu Jana Martincová doporučuje ještě Písmenkové kartičky, které zábavnou formou procvičí hláskování a slabikování. Lze je využít také k paměťovým a logickým hrám a vyprávění příběhů.

Kromě publikace Předškolní týdeníčky Martincová nově natočila pro samotné rodiče nebo mateřské školy videokurz předškolní přípravy. Kurz objasňuje důležitost předškolní přípravy pro dítě a je postaven tak, že příprava s ním nebude pro rodiče žádnou kosmickou vědou.