Je nutná příprava na zápis? Jak vše do školy „dohnat“?

Často jsem dostávala dotaz typu, zda a jak jsem dítě připravovala k zápisu.

Vždy jsem odpovídala, že díky kvalitní celoroční přípravě jsme již žádnou speciální k přímo k zápisu nepotřebovali. Dítě díky ní hravě u zápisu vše odpovědělo a předvedlo, co umí.

Co s dítětem před zápisem probrat a jak zorganizovat den?

I připravenému dítěti je vhodné před zápisem objasnit, co to zápis je, o co tam jde, s čím se tam setká.

Dále doporučuji mít jako hlavní prioritu dne zápis, další aktivity neplánovat, dát dítěti odlehčující den, aby na zápis nedorazilo unavené, vystresované, stíhající milión dalších aktivit. Bude se v klidu soustředit pouze na školu, do které se jde poprvé podívat, nasaje atmosféru, prostředí, zážitek nebude mít narušený spěchem a stresem. Pokud s výběrem základní školy ještě váháte a půjdete se podívat do více škol, odpočaté či ten den nepřetížené dítě lépe pro sebe odhadne tu svou, i rodič mu pak dá podle atmosféry ve škole za pravdu.

Dítě se doma nepřipravovalo, máme rychle něco nacvičit?

V tomto případě je lepší u zápisu u neznalosti přiznat, že tohle dítěti ještě nejde nebo že jste nevěděli, že máte dělat něco navíc doma, ale že to do září ještě doženete.

Nejhorší je jednání některých rodičů, kteří s dítětem nejen v předškolním roce toho moc nedělají, najednou se před zápisem vzpamatují a chtějí všechno stihnout.

Snaží se do dítěte doslova dostat veškeré informace těsně před zápisem. To opravdu nedoporučujeme, nemůže to vést kromě nervozity, stresu a možná i slziček k ničemu dobrému. Dítě si stejně z této nalévací rychlopřípravy mnoho nezapamatuje a první negativní zkušenost se školou a vzděláváním je na světě.

Největší efektivitu má příprava jednak celoroční, postupná, návazná, samozřejmě hravá, která nezabere více než 5-10 minut denně a současně je komplexní. Kdy s dítětem proberete vše, ze všech možných stran a úhlů pohledu.

Princip by měl být od jednoduchého ke složitějšímu, neustále opakování probraného, na praktických příkladech. Jestliže s dítětem zábavnou formou zopakujete vše, s čím se dosud za prvních 5-6 let na tomto světě setkalo, spojí se mu jednotlivé informace logickými vazbami a souvislostmi jako puzzle do obrázku.

Co by tedy měl předškolák k zápisu umět?

Hned v úvodu bych chtěla vyvrátit klasické uvažování některých rodičů, kteří mají pocit, že dítě, které jde k zápisu, potažmo do školy, by již mělo umět číst, psát a počítat. Upřímně: Co by jej v té škole pak učili? To je takový jeden všeobecný omyl. Druhý extrém rodičů se zase diví všemu, co po dětech u zápisu chtějí. Nejlépe je vybrat si tu zlatou střední cestu.

Důležité je, aby dítě znalo své jméno, příjmení, popřípadě datum narození a adresu, kde bydlí. Mělo by umět vyslovovat správně všechny hlásky, poznat první a poslední hlásku ve slově – to je velmi důležité pro budoucí psaní prvňáčka, ne poznávat písmena, ale hlásky ve slově. Dále vytleskávat slabiky, určit barvy, poznat číslice do 5, poznat geometrické tvary, orientovat se v prostoru (vpravo, vlevo, nahoře, dole, vpředu, vzadu, první, poslední a další), zazpívat písničku či přednést nějakou říkanku. Co se týká dovedností, mělo by umět namalovat postavu, stříhat a držet správně tužku (a to již od útlého věku, ne až v první třídě).

Např. klasickým úkolem je tento z Předškolákových týdeníčků, kdy má dítě určit počet teček, nebo ukázat, čeho je méně, čeho stejně.

Nebo sestavení obrázku z geometrických tvarů. Vzpomínám si, že syn to pojal netradičně, vzal si obdélník a kolečko a z nich vytvořil malé měkké i :-).

Na čem před nástupem školy hravě pracovat?

Co bych doporučila zdokonalovat, tak soustředěnost, komunikační dovednosti, schopnost následování jednoduchých pokynů, zodpovídání otázek, vše se dá báječně nacvičit s úkoly.

Zlepšíte tak pohotovost dítěte, schopnost řešit jakýkoliv problém nejen ve škole, ale i v životě, posílíte jeho nebojácnost a sebevědomí.

Čeho můžete využít a stojí za to je pořídit i po zápisu nebo pár měsíců před školou?

I přes pokročilou dobu v roce je možné pořídit Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky, které jsou jedinou komplexní předškolní přípravou, intuitivní a jednoduchou pro rodiče i předškoláka. I kdybyste začali 2 měsíce před školou, dítě může vyplnit více úkolů denně, a to do míry, co jej ještě bude bavit, a nevadí, když příprava zasáhne nějaký ten měsíc do školního roku. Je to vždy lepší varianta než to vzdát nebo „pytlíkovat“ různými listy zdarma na internetu. Tím můžete nadělat více škody než užitku, zvláště pokud nebudete ctít aspekty vývoje dětské grafomotoriky. V Týdeníčcích je grafomotorika seřazena striktně dle vývoje. Od jednoduchých úkolů po složitější, včetně opakovacích cviků. Mnohé děti se právě díky tomuto kouzelnému uspořádání rozkreslí. Týkalo se to i syna, který skutečně před započetím přípravy odmítal kreslit, v MŠ mu to tolerovali. S vývojově poskládanou grafomotorikou v Týdeníčcích získal potřebné sebevědomí, rozkreslil se, dokonce nás obdarovával zážitkovými obrázky a ve škole pak začal animovat, vytvářet z několika obrázků po sobě „pohyblivá“ videa.

Více o tématu: https://www.babyonline.cz/akcni-svet-deti/vzdelani/zapis

VIDEO: ZÁPIS do první třídy: https://www.babyonline.cz/mame-doma-predskolaka/zapis