Známkovat nebo neznámkovat?🤷

Taky vám to naše školství přijde ode zdi ke zdi?🙈

Najednou někdo rozhodl, že se nebude známkovat.🧏‍♂️ Nejvýznamnějším důvodem je motivovat děti. 🧒👧Tedy aspoň tak jsem to pochopila. Že by se pak konečně v českém školství začalo soustředit na talenty dětí💪 a stran hendikepů pouze na jejich zmírnění.

No, jo, ale co když je některé dítě motivováno právě těmi známkami?🥇 To zase bude nespravedlivé pro tuto skupinu. Jak dříve „byly přikázány“ známky,✅ teď zase bude, opět přikázáno, za žádnou cenu neznámkovat.❌

Co kdybychom to nechali na domluvě žáka a kantora?👩‍👦

Co kdyby kantoři👩‍🏫 mohli začít učit podle svého nejlepšího svědomí a vědomí,🤓 mohli hlavně místo byrokracie učit (to platí i u zdravotníků,👩‍⚕️ podnikatelů a dalších skupin, které již většinu dne vykazují práci pro práci úředníka).🤦‍♀️

Také mi není známo, jestli se tím mění systém hodnocení žáka pro víceletá gymnázia,🏫 jak to pak bude? Protože dosud se tam přidělovaly body za známky…🤔

À propos. U těch přijímaček pak také zruší bodování, aby pak mohli přijmout dopředu vybrané jedince?👩‍🎓 Nebo body dětem na rozdíl od známek neškodí?

Co o tom soudíte? Váš názor, nejen názor rodičů,👩‍🍼 ale i vašich dětí👶 mě zajímá. Diskutujte na instagramu @pro_chytre_hlavicky!

Krásný den,

Jana M.