Slovní fotbal s Písmenkovými kartičkami

Písmenkové karty mohou sloužit také k oblíbené hře dětí - slovnímu fotbalu.

Karty si rozložíme na hromádky karet se stejným počátečním písmenem od A do Ž a rodič (příp. dítě) vybere libovolnou první kartu, např. ANANAS.

ANANAS končí na S, takže dítě hledá kartu s obrázkem začínajícím na hlásku S. Ve třetí řadě najde SLUNEČNICI, kterou položí na předchozí. Další na řadě hledá obrázek začínající na E.

Dítě se takto nenápadně učí i pořadí písmen v ABECEDĚ. Chybějící písmena, např. Ť nahraďte T. Tedy např. po slově LABUŤ bude následovat slovo začínající na T. Ten, na koho již nezbyla karta, vypadává, jeho společník se stává vítězem. Hrají-li 3 hráči, po vypadnutí jednoho ten, který je na řadě, opět náhodně vybere obrázek a hráči hrají dále.
Po ukončení hry je možné dítěti karty obrátit písmeny vzhůru a vyzvat je, aby hrací hromádku postupně zařadilo zpět k hromádkám jednotlivých písmenek.

[call_to_action btntext="Chci koupit" title="Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky" url="https://prochytrehlavicky.cz/predskolakovy-tydenicky-pro-chytre-hlavicky-primo-od-autoru.html" target="_self"]Připravte své dítě pro školu i reálný život pomocí unikátní a komplexní knihy na našem trhu.[/call_to_action]