Co Tě vedlo k sepsání této publikace? Kde se vzal ten nápad?

Podobně jako předchozí publikace z dílny Babyonline.cz vznikla i tato z naší vlastní rodinné potřeby. Syn se jako ostatní děti na tuto problematiku ptal velmi jednoduše a očekával jednoduché jemu srozumitelné odpovědi. Navíc pravdivé. Dětem se nevyplatí lhát, vše berou velice vážně, pokud je rodič jednou, byť v žertu zklame, důvěra je již nalomena. Slovně jsem si v odpovědích vystačila, přece jenom jsem si toto téma z medicíny pamatovala až příliš dobře. Co mně ale chybělo, tak jednoduché, pro děti názorné a skutečnosti se držící obrázky.

Když jsme u těch obrázků, opravdu si myslíš, že některé rodiče nepobouří obrázek sexuálního aktu v knížce pro nejmenší?

To jsme právě u toho, proč knížka vznikla. Nejtěžší otázka syna přišla v pěti letech, kdy se mě zeptal, jak se tatínkova buněčka dostane mamince do bříška, jestli ji tatínek přenese v ruce. Po vyřčení otázky jsem při nádechu k odpovědi hledala vhodný obrázek. Poté, co mě neuspokojily ani ty v anatomických atlasech, narazila jsem na vhodný v útlé anglicky psané brožuře. Když jsem jej před syna položila na stůl, ještě než jsem stihla cokoliv vyslovit, jako by se jednalo o banální věc, pravil: „Aha, oni se spojí.“ Jednodušeji bych to nedokázala vyjádřit, a proto jsem si tuto jeho odpověď vypůjčila do publikace. O tom, že bez obrázku by děti situaci těžko pochopily, vypovídá právě tato historka.

Komu je vlastně knížka určena? Dětem nebo rodičům?

Dětem prostřednictvím rodičů. Rodič ocení, že v ní najde pro každou věkovou úroveň od 2 do 10 let vhodnou odpověď a hlavně potřebný výtvarný doprovod. Odpověď je samozřejmě na kreativitě každého rodiče, jak ji přizpůsobí. Zda odpověděl dostatečně srozumitelně, rodič pozná podle toho, že dítě se již k předchozí otázce nevrací, rozhovor tak skončí zcela, nebo se zeptá naopak již na něco pokročilejšího. Zhruba do 5 let věku z publikace uplatníte pouze odpovědi na konkrétní dotaz dítěte. Až teprve v 5 letech jsme problematiku probrali takto komplexně. Předpokládám, že po umístění knížky do knihovniček dětí, si ji čas od času vezmou, prohlédnou či přečtou, případně přijdou za rodiči s novými dotazy.

Myslíš si, že rodiče neumí nebo spíše nechtějí svým dětem pravdivě vysvětlit původ dítěte?

Část rodičů se asi tohoto tématu bojí, neboť se necítí „pevná v kramflecích“. Další část se do toho odvážně vrhne, ale zaplete se natolik, že se zajímavé téma pro dítě stane nepochopitelnou nudou. No a většina stále přemýšlí o tom, co by dítě mělo vědět a co ne. V tom si myslím, že je hlavní problém. Dítě by mělo vědět to, co jej zajímá. Nechápu, z jakého důvodu bych měla rozhodovat, na jakou otázku dítěti odpovím či ne, protože má na ni tzv. ještě dost času. Jediné, co u odpovědi rozmýšlím, je míra a detaily informace ve smyslu správného pochopení dítětem. Někdy to ovšem, jako i v tomto případě, znamená uvést obrázek, u kterého si většina společnosti bude myslet, že je pro 5leté dítě nepřípustný.

Také si myslím, že cenzura informací pro děti souvisí s dřívější cenzurou informací ve společnosti a neustálým řízením toho, co máme a nemáme vědět. To je bohužel v našich zeměpisných šířkách zakódováno na generace.

[call_to_action url="https://prochytrehlavicky.cz/jak-deti-prichazeji-na-svet-primo-od-autoru.html" target="_self" btntext="Chci koupit" title="Sexuální výchova pro děti"]Upřímný rozhovor mezi maminkou a dítětem o tom jak přicházejí děti na svět.[br] Kreslení dle předlohy také v pdf formátu pro vlastní potřebu![/call_to_action]

V čem je ještě kromě pravdivých odpovědí a možná inkriminovaného obrázku Tvé pojetí sexuální výchovy pro nejmenší nové?

Zatímco dřívější generace slovo „sex“ vůbec v tomto věku nemohly vyslovit, současný svět se točí hlavně kolem něj. Bohužel zapomínáme, že je velmi nebezpečné dětem tuto problematiku začít vykládat od samotného sexu. Proto i v publikaci jsem zvolila širší kontext, kdo a proč ten sex vlastně dělá a co tomu předchází. Nutnost do výběru sexuálního a životního partnera, což chápu jako synonymum, zapojit také rozum, pokládám již od útlého věku jako nejdůležitější informaci, která by se k dítěti měla dostat. Děti nezačneme plodit či toto plození nacvičovat s každým, kdo se nám zalíbí, ale s tím, o koho se budeme moci v životě opřít, budeme si s ním nejen fyzicky, ale i lidsky a intelektuálně rozumět a dokážeme si představit, že s tímto člověkem chceme strávit celý život i své stáří. Proto je kniha psána v kontextu celého lidského života. Proto je tam uvedeno mnoho informací o člověku, jeho podstatě, biologii, zdravém životním stylu, vztazích mezi lidmi. Základem úspěšného života, tedy i úspěšného výběru partnera je vzdělání neboli úroveň informovanosti člověka. Jestli je knížka něčím jedinečná, tak nakupením obrovského množství znalostí podaných srozumitelně i těm nejmenším na velmi malém obsahu.

Na jaké otázky najdeme v knížce odpovědi?

Knížka je zpracována do deseti kapitol, ve kterých se děti dozví, jak přicházejí na svět, že na miminko musejí být dva: maminka a tatínek. Nechybí ani kapitola o lidských buňkách i těch pohlavních, jaký je rozdíl mezi dítětem a dospělým, mezi ženou a mužem, jak se tatínkova buněčka dostane do maminčina bříška, jak děti v bříšku rostou, jí a dýchají, jak se rodí děti, co rozhoduje o tom, jak miminko vypadá, zda může být v bříšku více dětí, o dětech ze zkumavky, a také o tom, že porodem to nekončí, ale teprve začíná.

Ty sama máš děti dvě, a to odlišného věku. Z rozhovoru s mladším vzešla tato knížka. Uspokojují odpovědi i starší 10letou dceru? Nebo jste se dostali již k podrobnějšímu popisu?

V podstatě oběma dětem, které dělí 4 roky, byly poskytnuty stejné informace. Věřím však tomu, že každý z nich si informace přebral po svém. To mě také přesvědčilo, že škatulkování odpovědí na stejné otázky u dětí do 10 let nemá žádný smysl. V podstatě jim můžeme realitu vyložit stejně. Samozřejmě, že nyní po 10. roce již nastupuje druhá fáze sexuální výchovy zaměřená na samotné dospívání.

Jak dlouho taková knížka vzniká?

Na knížce jsme začali pracovat v únoru. Prvotní text jsem zaslala k posouzení dětské psycholožce, pak probíhala kresba obrázků, úprava textů a závěrečné korektury pedagogů, psychologů a lékařů, kterým velice děkuji.  V listopadu se dostává na trh. Nápad ovšem vznikl již na podzim roku 2008, ale tehdy jsme akutněji pro své děti potřebovaly předškoláka :-).

Kde ji můžeme zakoupit?

Je k zakoupení ve vybraných knihkupectvích a na www.prochytrehlavicky.cz.

Rozhovor pořídily Naďa Barochová a Věra Tautová.